Fridate bidrar til mindre ghosting av samtaler og tvinger frem mer åpne og ærlige samtaler.

Fridate løser et av de vanligste problemene i nettdating, ghosting, ved å gi en klar tidsramme for beslutningstaking. Dette reduserer sjansene for at du kaster bort tid på samtaler som aldri fører til et møte og øker sjansene for at du unngår å bli “ghostet”.

FriDdate’s 24-timers regel hjelper brukere med å håndtere forventninger ved å sette en rimelig tidsramme for å vurdere sin match. Dette oppmuntrer til åpen og ærlig kommunikasjon, slik at brukerne kan uttrykke sine intensjoner og ønsker tidlig i prosessen. Denne proaktive tilnærmingen reduserer usikkerhet og angst, som ofte er forbundet med nettdating.


Posted